ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Στην Ελλάδα όπου η αγορά µικραίνει, ο ανταγωνισµός αυξάνεται, οι τεχνολογίες συνεχώς αναπτύσσονται, οι απαιτήσεις επιβάλλουν αναθεώρηση και αλλαγή νοοτροπίας. Σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα η Generali, έχοντας πάντα ως γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, προχώρησε για µία ακόµα φορά σε αναβάθµιση των υπηρεσιών της, εγκαινιάζοντας µία νέα υπηρεσία: αυτή της «Αυτόµατης Έκδοσης Πρασίνων Καρτών». Με την έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτεστε για Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα Πράσινων Καρτών.